25February2018

Immigration Law Offices of Andrew P. Johnson

GLOBAL EKONOMİ İÇİN GLOBAL ÇÖZÜMLER.
ÜCRETSIZ DANIŞMA İÇİN HEMEN ARAYIN 212 693 3355 VEYA SORUNUZU EMAILLE GÖNDERIN INFO@LAWAPJ.COM

EB-5 Yatırım Yoluyla Daimi Oturum

Hukuk büromuz, çeşitli ülkelerde “ABD’de Yatırım Yapmak ve Yaşamak” başlıklı konferanslar düzenlemiş ve müvekkillerine ve çeşitli şirketlere EB-5 programı aracılığıyla daimi oturum alma konusunda eğitimler vermiştir.

Daimi oturum (diğer bir deyişle Yeşil Kart) almanın en hızlı ve basit yolu EB-5 programına başvurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu göçmenlik programı çerçevesinde, başvuru sahibinin mevcut veya yeni bir ticaret şirketine yatırım yapmak suretiyle Amerikalılar için yeni iş imkanları sağlaması gerekmektedir. Sermaye yatırımının karşılığında, yatırım sahibi yabancıya ve tüm ailesine (eşi ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları) daimi oturum izni verilmektedir. EB-5 programının başlangıç yıllarında başvuru sahibinin bir milyon dolar yatırım yapası ve işyerinin on yeni iş imkanı yaratması gerekmekteydi.

Ancak, US CIS, EB-5 programına “Bölgesel Merkez Programı” adı altında ikinci bir seçeneğe imkan sağlamıştır. EB-5 programının bu yeni seçeneği çerçevesinde yaıtırımcının halihazırda var olan ve Amerikan hükümeti tarafından onaylanan bir fona, yönetim şirketine veya şirkete yatırım yapması mümkündür. US CIS tarafından onaylanan bu Bölgesel Merkezler tipik olarak yatırımcının 500.000 $ yatırım yaparak düşük bir oranda hisse satın alabileceği şirketlerdir (yatırım çerçevesinde çoğu şirket en az 30.000 $ tutarında standart yönetim ücreti almaktadır). Yatırımö yatırımcının kendi sahip olduğu fonlardan, borç olarak veya hediye olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Bölgesel Merkezlerin bu yabancı yatırımı kullanarak ABD’de doğrudan veya dolaylı olarak 10 adet yeni iş yaratması gerekmektedir. Basitçe açıklayacak olursak, bu Bölgesel Merkez Yatırımları, yabancı bir yatırımcının (ve ailesinin) daimi oturum kartlarını almaları için gerekli olan şartları karşılamak için özel olarak tasarlanmış yatırımlardır. Bölgesel Merkezler genel olarak düşük riske sahiptir ve yatırımcıya yatırımında düşük oranda geri dönüş sağlamakta ve 5 ila 6 yıl içerisinde yatırımcının tüm yatırımını geri alması mümkün olabilmektedir.

Uyarılar

Hukuk büromuz sadece müvekkillerinin yatırımlarını müvekkilin I-526 Başvurusu onaylanıncaya kadar bloke bir hesapta tutmayı kabul eden Bölgesel Merkezler ile çalışmaktadır. Bu sayede müvekkillerimiz iki yıllık şartlı oturum kartlarını elçilikten alabilmektedir. Gerçekleştirilen yatırımın EB-5 şartlarını karşılaması halinde iki yıl içerisinde şartlı oturum kartı daimi oturuma dönüşmektedir. Gerçekleştirilen yatırım 5-6 yıl boyunca tutulduğu için daimi oturum kartını almak için gerekli olan dokümantasyon halihazırda zaten onaylanmış olan orijinal başvuruda sunulan evraklara oldukça benzemektedir. Daha da önemlisi, müvekkillerimizin ilgili Bölgesel Merkez ile ilgili olarak detaylı sorular sormalarını ve mümkün olması halinde B-1 vizesi ile ABD’ye gelerek Bölgesel Merkez’in tüm ortakları ile görüşmelerini ve proje ile ilgili bilgi almalarını önemle tavsiye etmekteyiz.

Bölgesel Merkez EB-5 Programlarının Avantajları

Bu program sayesinde EB-5 adaylarının daha önceden gerekli olan 1 milyon dolarlık yatırım yerine yalnızca 500.000 dolar yatırım yapmaları yeterli olmaktadır. Ayrıca 10 adet yeni iş yarata şartı da aranmamaktadır. Yatırım yapılan Bölgesel Merkezin bulunduğu alanda ikamet edilmesi gerekmemektedir. Başvuru sahiplerinin ABD’nin herhangi bir yerinde çalışmaları, okumaları veya emekliye ayrılmaları mümkündür. Hızlandırılmış göçmen statüsü (yeşil kart) sayesinde başvuru sahibi yatırımını bloke hesaba aktardıktan sonra 6 ay içinde ABD’ye giriş hakkı kazanmaktadır. Diğer bir çok US CIS göçmen programında aile ve çalışma izni için uzun prosedürel gereksinimler ve sıra bulunmaktadır. Bölgesel Merkezlere yatırım yapılması halinde bir işyerinin günlük işleri ile uğraşmak gerekmemektedir, ancak başvuru sahibinin kısıtlı ortak olarak (oy hakları sayesinde) şirket politikalarına etki etmesi mümkündür.

Göçmenlik Zaman Çizelgesi

Öncelikle yatırımcıya Yatırım Projesi’nin gizli dokümanları sağlanaktadır. Yatırımcı ve danışmanları, Ortaklık Dokümanları, Escrow (Bloke) Hesap Dokümanı, Kayıt Anlaşması ve Özel Yerleştirme Bilgi Notu da dahil olmak üzere sağlanan dokümanları inceler.

Yatırımcı kayıt anlaşması ve sınırlı ortaklık anlaşmasını imzalar. Yatırımcı escrow (bloke) hesaba 530.000 $ yatırır. Hukuk büromuz, Bölgesel Merkez Programı ve yatırımcı I-526 başvurusunu yapmak için gerekli olan dokümanları toplamaya başlar.

Hukuk büromuz I-526 göçmenlik başvurusunu gerçekleştirir.

I-526 başvurusunun onaylanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Göçmen Vize Başvurusu (DS-2001 ve DS-230i) için bilgilendirme paketini gönderir. Bu paket içerisinde yatırımcının vize mülakatından önce tamamlaması gereken formlar ve bilgiler bulunmaktadır.

Yatırımcıya ABD Konsolosluğunda gerçekleştirilecek olan mülakatının günü hakkında bilgi verilir ve Göçmen Vize Adayları (DS-230ii) için Mülakat Paketi yatırımcıya gönderilir. Tıbbi muayene gerekmektedir.

ABD Konsolosluğunda gerçekleştirilecek olan mülakat veya durum değişikliği (genel olarak mülakat tarihine yakın bir tarihte şartlı vize verilmektedir).

Onayın ardından 180 gün içinde göçmenler ABD’ye giriş yaparlar.

Hukuk Büromuz vizedeki şartların kaldırılması için gerekli olan I-829 başvurusunu yapar (ABD’ye giriş yaptıktan yaklaşık 21-24 ay sonra).

Vizede yer alan şartlı durum kaldırılır.

ABD Vatandaşlığı (Opsiyonel, ABD’ye girişten 60 ay sonra)

Normal EB-5 Programı

EB-5 vizesi için adaylar çoğunlukla yukarıda detaylı olarak açıkladığımız US CIS tarafından onaylanmış Bölgesel Merkezlere yatırım yapmaktadır. Zira bu şekilde yatırım miktarı yalnızca 500.000$’dır ve Bölgesel Merkez Programı US CIS tarafından talep edilen tüm şartları karşılamaktadır.

Ancak, adayların aşağıdaki kriterleri sağlamak suretiyle bireysel olarak da başvurmaları mümkündür. Bu programda en az 1 milyon $’lık bir yatırım gerektirmekte ve 10 yeni iş olanağı yaratmalıdır. Yatırımcının halihazırda var olan bir şirkete yatırım yapması mümkün olmakla birlikte, yapılan bu yatırım vesilesiyle 10 yeni iş olanağı yaratılmalıdır.

EB-5 adayının yeni bir şirket kurması veya halihazırda var olan ve 19 Kasım 1990 yılından önce kurulmuş olan bir şirkete yatırım yapması ve en az 1 milyon $ yatırım yapması gerekmektedir. Ancak bu rakam, “hedef iş alanları”na yatırım yapılması halinde 500.000$ olarak belirlenmiştir. Yapılan yatırım ile şirket bünyesinde ABD’li işçiler için 10 yeni tam zamanlı iş olanağı sağlanmalı ve EB-5 yatırımcısının şirketin yönetiminde günlük işlerin yürütülmesi veya şirket politikasının oluşturulası alanlarından birinde faaliyette bulunması gerekmektedir.

Şartları Karşılayan Şirket Türleri:

  1. Yeni kurulan ticaret şirketleri;
  2. Halihazırda var olan bir şirketin yeniden yapılandırma veya yeniden organizasyon yolu ile satın alınarak yeni bir ticaret şirketiymişçesine işletilmesi;
  3. Halihazırda var olan ve Kasım 1990’dan önce kurulmuş olan bir şirkete en az 1 milyon $ (belirli alanlar için 500.000 $) yatırım yapılarak 10 yeni iş imkanı sağlanması.

Ayrıca, her ne kadar normal EB-5 Programı bir seçenek olarak karşımıza çıksa da, Bölgesel Merkezlere yatırım olanağı daha garanti bir yatırım seçeneği olarak kabul edilmektedir.

contactinfo

65 Broadway, 21st Floor, New York, NY 10006 TEL: 212-693-3355 / FAX: 212-430-6797
©Copyright 2011-2018 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. | Powered By Law Offices Andrew P. Johnson

Copyright

Copyright © 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. Tüm hakları saklıdır.
©Copyright 2011-2018 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. | Powered By Law Offices Andrew P. Johnson