25February2018

Immigration Law Offices of Andrew P. Johnson

GLOBAL EKONOMİ İÇİN GLOBAL ÇÖZÜMLER.
ÜCRETSIZ DANIŞMA İÇİN HEMEN ARAYIN 212 693 3355 VEYA SORUNUZU EMAILLE GÖNDERIN INFO@LAWAPJ.COM

Geçici Çalışma Vizeleri

Geçici Çalışma Vizeleri

B Vize Kategorisi

B vize kategorisi en çok kullanılan göçmen olamayan vize kategorisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İki tür B vizesi bulunmaktadır: iş gezisi amaçlı B-1 vizesi ve eğlence amaçlı B-2 vizesi.

İş Gezisi Amaçlı B-1 Vizesi

İş gezisi amaçlı B-1 vize kategorisi (i) ABD dışındaki ikametlerini terk etme niyeti olmadığını ve (ii) ABD’ye geçici olarak iş amaçlı geldiğini gösterebilen adaylar için uygundur.

B-1 kategorisindeki vizelerin bir yıla kadar uzatılmaları mümkün olmakla birlikte, çoğu B-1 başvuruları yalnızca iş seyahatinin süresi boyunca verilmektedir. Diğer bir deyişle, B-1 vizeleri çoğu zaman 3 ila 6 ay arasında sağlanmakta ancak gerekli dokümanlarla birlikte uzatım başvurusu yapılması halinde 6 aylık bir süre için uzatılabilmektedir.

İş amaçlı olarak seyahat edenlerin ABD’ye giriş yaptıktan sonra sadece izin aldıkları faaliyetleri gerçekleştirme yetkileri bulunmaktadır. B-1 vize sahipleri ABD’de herhangi bir üretken çalışma gerçekleştirmemeli ve ABD’de gerçekleştirilen tüm işlerin yabancı işveren adına yapılması ve masrafları nyabancı işveren tarafından karşılanması gerekmektedir.

Yatırımcı vizelerine ilgi duyan müvekkillerin genellikle ABD’de yer alan satın alınacak veya yatırım yapılacak şirket tarafından sağlanan bir davet mektubu ile B-1 vizesi alarak ABD’ye giriş yapmaları mümkündür.

Eğlence Amaçlı B-2 Vizesi

B-2 vizesi öncelikli olarak turistler içindır. Ancak, B-2 turizm haricinde akraba ziyaretleri, sağlık amaçlı seyahatler, konferanslar, kısa süreli eğitim kursları ve amatör sanat ve gösteri organizasyonları için de kullanılabilmektedir. B-2 vizesi için başvuracak olanların kendi ülkeleri ile yeterli derecede bağları olmalı ve ABD’ye seyahat etmek için yeterli miktarda gelire sahip olmaları gerekmektedir. Buna ek olarak başvuru sahiplerının kendi ülkelerinde terk etmeyecekleri bir ikametlerinin de bulunması gerekmektedir. Eşlerin ve çocukların başvuru sahibinden bağımsız olarak vize başvurusu yapmaları gerekmektedir ve genel olarak 6 ay süre (ek olarak 6 ay uzatım imkanı bulunmaktadır) ile vize verilmektedir.

Genel olarak başvuru sahibinin vize alma ihtimali, planlanan gezinin kısa olması, seyahat programının net bir şekilde listelenmiş olması, seyahat için gereken paraya sahip olunduğunun kolayca ibraz edilebilmesi, kendi ülkesinde bir işinin olduğunu gösterebilmesi, ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan seyahatin işveren tarafından onaylandığının gösterilebilmesi halinde daha da artmaktadır. Emekli kimselerin, kendi ülkeleri ile güçlü aile ve ekonomik bağlarının bulunduğunu göstermeleri vize alma şanslarını artıracaktır.Ayrıca, her durumda başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülke önemli bir fark yaratmaktadır. Vize süresi bittikten sonra ABD’de kalmaya devam eden kişilerin sayısının az olduğu bir ülkenin vatandaşlarının vize alma ihtimalleri daha yüksektir.

B tipi vize sahiplerinin ABD’ye giriş yaptıktan sonra statülerini değiştirmeleri mümkündür. Ancak ülkeye giriş yaptıktan sonra 30 gün içinde yapılacak olan herhangi bir statü değişikliği başvurusunun US CIS tarafından US CIS’i ülkeye giriş aşamasında yanlış yönlendirme niyetine sahip olunduğu şeklinde yorumlanabilme ihtimali bulunmaktadır.

E-1/E-2 Anlaşmalı Tüccar / Yatırımcı Vizeleri

Hukuk büromuz çeşitli ülkelere seyahat ederek “ABD’ye Yatırım Yapmak ve ABD’de Yaşamak” başlıklı konferanslar gerçekleştirmektedir. Bu konferanslarda ticari gruplara ve derneklere E-1, E-2 ve EB-5 başvuru süreçleri hakkında detaylı ve spesifik bilgiler sağlamaktayız.

Bir yatırımcının en az 75.000$ yatırım yapmak suretiyle ABD’de yeni bir şirket kurması veya halihazırda var olan bir şirketi satın alması ve söz konusu şirketin devamı süresince ailesi birlikte ABD’de yaşaması mümkündür. ABD, yabancı ülkeler ile ABD arasındaki ticaretin ve yatırımların gelişmesi için çeşitli anlaşmalar imzalamaktadır.

İki tür E-tipi vize bulunmaktadır: E-1 anlaşmalı tüccar vizesi ABD ile mal ve hizmetlerin ticareti ile ugraşan şirketler için ayrılmışkenö E-2 yatırımcı vizesi ABD’ye önemli ölçüde yatırım yapmayı ve yenı iş imkanları yaratmayı planlayan kişiler veya girişimler için kullanılmaktadır.

E-tipi vizelerin tek bir şahıs tarafından sahip olunan şirketler için kullanılabileceği gibi büyük uluslararası şirketler tarafından da kullanılabilmektedir. Buna ek olarak, E vizesinin onaylanmasının ardından önemli yabancı personelin de E vizesine sahip şirket tarafından özellikli işçiler olarak ABD’ye getirilebilmesi de mümkündür. Vize süresiz olarak (veya başvuru sahibinin yatırımını veya ticaretini koruduğu süre boyunca) verilmekte ve genel olarak 2 ya da 5 yıllık sürelerle yenilenmektedir. E-1 veya E-2 statüsüne sahip olabilmek için başvuru sahibi yabancının anavatanı ile ABD arasında bir uluslararası antlaşmanın imzalanmış olması gerekmektedir.

E-1 Anlaşmalı Tüccarlar

E-1 sınıflandırması yalnızca ABD ile başvuru sahibi yabancının ülkesi arasında önemli miktarda ticaret bulunması halinde kullanılabilmektedir. Söz konusu ticaretin ABD ile anlaşmalı ülke arasında uluslararası ticaret yapılmasını içermelidir.

E-1 vizesi alabilmek için ABD ile anlaşmalı ülke arasındaki ticaretin önemli ölçüde olması gerekmektedir. E-1 vizesi sahibi tarafından gerçekleştirilen ticaretin çoğunluğu ABD ile vize sahibi kişinin vatandaşı olduğu ülke arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E-1 yabancı işverenin, ortaklarının anlaşmalı ülke vatandaşı olduğu bir şirket veya organizasyon olması gerekmektedir (E-1 vize sahibinin söz konusu şirketteki ortaklığının en az %50 oranında olması gerekmektedir). Buna ek olarak, başvuru sahibinin asıl tacir olmadığı hallerde, yabancının denetim veya yönetim kapasitesi ile çalışıyor olması veya şirketin çalışması için yabancının hizmetlerinin olmazsa olmaz olması gerekmektedir. Son olarak çalışanın E-1 vize sahibi ile aynı ülkenin vatandaşı olması gerekmektedir.

E-2 Yatırım Vizeleri

E-2 vizesi yatırımcılar, çalışanlar, yöneticiler, denetmenler ve önemli çalışanlar için verilmektedir. Bir yatırımcı olarak başvuru yapan yabancının halihazırda var olan bir işi veya şirketi devralması, halihazırda var olan bir işe veya şirkete yatırım yapması veya yeni bir iş veya şirket kurması gerekmektedir. Hisse, fon veya gayrimenkul yatırımı gibi pasif işler olmamak kaydıyla, yatırım yapılacak alan bakımından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

E-2 vizesine başburu yapacak olan kişinin şirketin en az %50’sine sahip olamsı ve şirkete önemli miktarda yatırım yapması gerekmektedir. E-2 yatırımcı vizesine hak kazanabilmek için başvuru sahibinin yatırım yaptığı şirketin işlerine doğrudan katılımı gerekmekte veya şirkete önemli miktarda yatırım yapma hazırlığında bulunması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ABD ile geçerli bir anlaşma imzalamış olan bir ülkenin vatandaşı olması gerekmektedir.

E-2 yatırımcı vizesi başvurusu, başvuru sahibi tarafından US CIS’in önceden iznine gerek olmaksızın doğrudan konsolosluk veya elçilik bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. Buna ek olarak başvuru sahibi ABD’deyken başvurunun ABD’de yapılması da mümkündür. Başvuru sahibinin ABD’de ayrıcalıklı başvuru yapması halinde E-2 vize başvurusunun birkaç hafta içinde onaylanması mümkün olabilmektedir. E-2 vize sahibinin eşi de çalışma izni kartına hak kazanmakta ve ABD’de yasal olarak çalışabilmektedir. E-2 vizesi genel olarak her beş yılda bir yenilenmekte ve şirketin devamı halinde süresiz olarak yenilenebilmektedir.

E-2 Yatırımcılarının Çalışanları

Çalışanların da E-2 yatırımcısı ile aynı ülkenin vatandaşlığına sahip olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin asıl yatırımcı olmaması halinde çalışanların yönetici veya denetmen kapasitesi ile faaliyette bulunuyor olmaları veya şirketin devamı için özel ve gerekli meziyetlere sahip olmaları gerekmektedir.

H-1B Vizesi

Bu yıl itibariyle her mali yılda 65.000 adet H-1B vizesi ve ABD’de master yapmış olan başvuru sahipleri için de 20.000 adet H-1B vizesi bulunmaktadır. Başvuru sahiplerinin en az 4 yıllık lisans derecesi tamamlamış olmaları veya özel bir alanda lisans derecesinin olmadığı her yıl için 3 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekmektedir. Söz konusu iş tecrübesinin lisans alanı ile ilgili bir alanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hukuk, muhasebe, mühendislik, mimarlık, matematik, fiziki bilimler, teoloji ve sanat bu iş alanlarına örnek olarak verilebilecektir.

İşverenin, işe başlama tarihinden 180 gün önce H-1B başvurusunu gerçekleştirmesi mümkündür. Mevcut H-1B vizelerini değiştirmek, yenilemek veya transfer etmek isteyen adaylar yıllık limite dahil değildirler.

H-1B vizesi sahibinin çift amacı olması mümkündür (diğer bir deyişle, ABD’de temelli yaşamayı planlıyor olabilirler). H-1B vizesi en fazla 6 yıl süreyle verilebilmekte ve vize sahibinin bir tam yıl boyunca ABD dışında bulunması halinde 6 yıl süreyle daha H-1B vizesi verilebilmektedir. H-1B vize sahibinin çalışma vesilesiyle daimi oturum için başvurması halinde H-1B vizelerini birer yıllık sürelerle uzatmaları aşağıdaki şartların birinin varlığı halinde mümkündür; çalışma sertifikası başvurusunun yapılmasından itibaren bir yıl (365 gün) veya daha fazla süre geçmiş olması veya I-140 göçmen vize başvurusu yapılmasından itibaren 365 gün veya daha fazla süre geçmiş olması.

H-1B taşınabilirliği, H-1B vizesine sahip olan bir işçinin yeni işveren başvurusunu gerçekleştirdikten sonra onay beklemeksizin yeni işveren için çalışmaya başlayabileceği anlamına gelmektedir.

H-2A Tarım Vizesi

H-2A tarım vizeleri mevsimlik olarak çalışmak için gelen tarım işçilerine verilmektedir. Tarım şirketi veya işvereni (veya yetkili temsilcisi) geçici veya mevsimlik tarım hizmetleri için ABD’li işçilerin yeterli olmayacağı kanaatine varmaları halinde H-2A vize başvurusunda bulunabilmektedirler.

H-2A vizeleribir yıllık süre için verilmekte ve ek olarak bir yıla kadar uzatılabilmektedirler. H-2A vizd sahiplerinin 3 yıldan daha uzun bir süre için ABD’de kalmaları mümkün değildir. 3 yılın dolmasının ardından H-2A vize sahiplerinin 6 aylık bir süre için ABD’yi terk etmeleri gerekmektedir.

H-2B Geçici Vizeleri

H-2B vizesine başvuran adaylarin mevsimlik, tek seferlık ve geçici işlerde çalışmaları da mümkündür. Bu tür işlerin sürelerinin bir yıldan kısa olması gerekmektedir. Buna ek olarak, ilgili işi gerçekleştirebilecek herhangi bir kalifiye veya istekli bir ABD vatandaşı veya yasal oturumlu işçi bulunmaması gerekmektedir. H-2B vizesi ile vasıflı veya vasıfsız işçilerin çalışması mümkündür. Halihazırda yılda 66.000 işçi limiti bulunmaktadır (her altı ayda 33.000 olmak üzere).

H-3 Stajerler

H-3 vize adaylarının, mezun olduktan sonra gerçekleştirilen tıp eğitimi hariç olmak üzere, her alanda ülkelerinde gerçekleştiremedikleri mesleki eğitimi ABD’de gerçekleştirebilmektedir. H-3 vize sahiplerinin çifte amaçlarının bulunması yasaktır. İşverenin, stajer tarafından gerçekleştirilecek olan işin normalde ABD’li bi çalışan tarafından gerçekleştirilecek olan bir iş olmadığını ve normal bir iş ilişkisi olmadığını göstermekle yükümlüdür. Başvuru sahibinin alacağı mesleki eğitimin amacının, ilgili kişinin daha sonra kendi ülkesinde kariyerini ilerletebilmek için gerekli olan mesleki eğitimi almak olmalıdır.

H-4

H-1B ve H-3 adaylarının bakmakla yükümlü oldukları (eşleri ve 21 yaşın altındaki çocukları) kişilere verilen vizedir.

J-1 Eğitim ve Kültürel Değişim Vizesi

J-1 vizesi adaylarının ABD’ye gelerek onaylı bir eğitim, mesleki eğitim veya kültürel programa katılmaları mümkündür. Her bir adayın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olan bir organizasyon tarafından sponsor edilmesi gerekmektedir. J-1 adaylarının vizelerinin süreleri bittikten sonra en az 2 yıl süre ile ABD dışına çıkmalarını gerektiren yükümlülüğe dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle vize başvurusu yapılmadan önce sponsor şirket ile bu konuda görüşülmesi önem arz etmektedir.

L-1 Çok Uluslu Yöneticiler

L-1 kategorisi ABD’de ana şirketi, iştiraki, şubesi veya bağlı kuruluşu bulunan şirketlerde çalışan yabancılar için geçerlidir. Bu kişilerin ya şirket için ABD’de geçici olarak yönetici kapasitesi ile (L-1A) veya özel bilgilerini kullanmak için (L-1B) şirketin ABD’de bulunan ana şirketi, iştiraki, şubesi veya bağlı kuruluşunda çalışacak olmaları gerekmektedir. İşçinin ABD dışındaki şirkette tam zamanlı olarak son üç yılda en az bir yıl boyunca devamlı surette çalışmış olması gerekmektedir. L-1 vizesinin süresi yöneticiler için en fazla 7 yıl, özel bilgili işçiler için ise en fazla 5 yıl olabilmektedir. L vizesi alındıktan sonra işçinin ilk tercih uluslararası yönetici olarak daimi oturuma başvurması mümkündür.

Bağlı Kişiler

L-1 vizesine sahip olan kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eşler ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklar) L-2 statüsüne sahiptirler. ABD’de bulundukları süre boyunca çocukların okula devam etmeleri ve eşlerin Çalışma İzni almak suretiyle çalışmaları mümkündür.

L-1 Toplu Başvuru

Şirketler birden fazla yabancı çalışanlarını L-1 toplu başvuru kuralları uyarınca şirket içinde transfer edebilmektedir. Bu başvurular US CIS’ten herhangi bir onay beklemeksizin doğrudan konsolosluklarda gerçekleştirilebilmektedir. Bir işverenin toplu başvuru gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

1- Başvuru sahibi ve şirketlerin hepsinin mal ve hizmetlerin ticareti ile uğraşması;

2- Başvuru sahibinin ABD’de bir yıldan uzun bir süredir faaliyet halinde bulunan bir ofisinin olması;

3- Başvuru sahibinin üç ya da daha fazla yerli ve yurt dışında şubeleri, iştirakleri veya bağlı şirketlerinin bulunması;

4- Başvuru sahibi ve diğer organizasyonların son 12 ay içinde en az 10 adet yönetici veya özel bilgili çalışanlar için L başvurusuna onay almış olması veya ABD’deki şirketin toplam cirosunun en az 1 milyon $ olması veya şirketin ABD’deki çalışan sayısı en az 1.000 kişi olması.

O – Olağanüstü Yetenek Geçici Vize

O-1 geçici vizeleri bilim, sanat, eğitim, iş veya spor alanlarında olağanüstü yeteneklere sahip olan adaylara verilmektedir. Başvuru sahibinin yeteneğini ispatlaması gerekmekle birlikte çeşitli şekillerde bunu ispatlamak mümkündür.

P – Sporcular

P vizesi sporculara ve eğlence sektörü çalışanlarına verilmektedir. Eğlence sektörü çalışanları genel olarak uluslararası olarak tanınmış bir eğlence grubunun parçası olan kişilerdir. Sporcuların da bir şekilde uluslararası başarı elde etmiş olmaları gerekmektedir. Sporcular ve eğlence sektörü çalışanlarının esas yardımcılarına da P-3 vizesi verilmektedir.

Q-1 Uluslararası Kültürel Değişim Vizesi

Bu vize uluslararası kültürel değişim programına katılacak olan kişilere verilmektedir. Q-1 vizesinin en fazla 15 ay için verilmekte ve her halükarda değişim programının süresini aşmamaktadır.

R – Din Görevlileri ve Çalışanları

R-1 vizesi dini bir organizasyon için beş yıldan daha uzun bir süre olmamak kaydıyla çalışacak olan din görevlilerine verilmektedir. Bu süre sonunda kişinin tam bir yıl boyunca ABD dışında yaşaması halinde bir kere daha beş yıllık R-1 vizesi alması mümkündür. R-1 vize sahiplerinin eşleri ve çocuklarına R-2 vizesi verilmekte, ancak bu vize ile söz konusu kişilerin çalışması mümkün olmamaktadır.

contactinfo

65 Broadway, 21st Floor, New York, NY 10006 TEL: 212-693-3355 / FAX: 212-430-6797
©Copyright 2011-2018 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. | Powered By Law Offices Andrew P. Johnson

Copyright

Copyright © 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. Tüm hakları saklıdır.
©Copyright 2011-2018 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. | Powered By Law Offices Andrew P. Johnson