25February2018

Immigration Law Offices of Andrew P. Johnson

GLOBAL EKONOMİ İÇİN GLOBAL ÇÖZÜMLER.
ÜCRETSIZ DANIŞMA İÇİN HEMEN ARAYIN 212 693 3355 VEYA SORUNUZU EMAILLE GÖNDERIN INFO@LAWAPJ.COM

Amerika Çalışma Vizeleri

EB-1 – İlk Tercih Öncelikli İşçiler

EB-1 Tercih Kategorisinin avantajlı tarafı, başvuru sahiplerinin Çalışma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen “PERM” İşlemini atlayarak doğrudan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine başvuru yapabilmelerini sağlamasıdır.

Çalışma Sertifikasyonu gerektirmeyen EB-1 kategorisi üç grubu kapsamaktadır: olağanüstü yeteneklere sahip işçiler; seçkin profesörler ve araştırmacılar; ve, uluslararası yöneticiler ve müdürler.

EB-1 Olağanüstü Yeteneklere Sahip İşçiler

EB-1 öncelikli işçi kategorisinin bu kısmında bir iş teklifine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda hem işveren hem de işçinin kendisi EB-1 olağanüstü yetenekli işçi vizesi için başvuru yapabilmektedir. İşçinin doğrudan başvuru yapması halinde, gelecekteki işi ile ilgili olarak sözleşmeler veya bağlılık gösteren belgeleri ibraz etmesi veya ABD’de nasıl para kazanarak sürekli olarak çalışacağı hakkında planlarını ortaya koyan bir açıklamada bulunması gerekmektedir.

Olağanüstü yetenek, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri yönetmeliklerinde “kişinin çalıştığı alanda en üst kademeye ulaşan az kişiden biri olduğunu belirten düzeydeki uzmanlık” olarak tanımlanmıştır. Bu olağanüstü düzeydeki yeteneğin ulusal veya uluslararası alanda kazanılmış başarılar ve ilgili alanda tanınmayı gösteren dokümanlarla kapsamlı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, kişinin gerçekleştireceği işlerin ABD’ye önemli ölçüde katkıda bulunacağına dair delil talep etmektedir.

Olağanüstü yeteneği sergileyebilmek için başvuru sahibinin, yeteneğinin ilgili alanda kabul edildiğini sürekli beğeni ile göstermesi gerekmektedir. Bu durum, Nobel Ödülü, Pulitzer Ödülü veya Akademi Ödülü gibi uluslarası alanda tanınmış önemli ödüllerden biri ile kanıtlanabileceği gibi, aşağıdaki on kriterden üç tanesinin gösterilmesi ile de kanıtlanabilmektedir:

İlgili alandaki uzmanlıklarını gösterir ikincil düzeydeki ulusal veya uluslararası ödüller;

Yalnızca alanınında olağanüstü başarılar göstermiş olan kişilerin üyeliğe kabul edildiği bir kurum veya kuruluşa üyelik;

Kişi ve kişinin çalışmaları ile ilgili olarak mesleki dergiler, ticari yayınlar veya başlıca medya organlarında çıkan yayınlar;

Aynı veya benzer bır alanda başkalarını değerlendirmek üzere tek başına veya grup olarak hakemlik yapmış olma;

İlgili alanda büyük öneme sahip orijinal bilimsel, ilmi veya artistik katkıda bulunmuş olmak;

İlgili alanda mesleki dergilerde veya başlıca medyada yayınlanmış bilimsel makaleler yayınlamış olmak;

Çalışmalarının birden fazla ülkedeki sanatsal sergilerde veya fuarlarda gösterilmiş olması;

Üne sahip bir organizasyonda başlıca veya kritik öneme sahip bir rol oynamış olma;

İlgili alanda çalışan diğer kişilere göre çok daha yüksek bir maaşla çalışıyor olma;

Gösteri sanatı alanlarında ticari olarak başarı kazanmış olma (bilet satışları ile belgelenmeli).

Yukarıda belirtilen bu delillerin haricinde kişinin alanında olağanüstü yeteneğe sahip olduğunu gösteren diğer benzer deliller de Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından kabul edilmektedir.

EB-1 – Seçkin Profesörler ve Araştırmacılar:

Bu ikinci kısımda olağanüstü başarıları nedeniyle uluslararası alanda kabul edilmiş profesörler ve araştırmacılar bulunmaktadır. Her ne kadar bu başvuru için bir iş teklifi gerekli olsa da Çalışma Bakanlığı Sertifikasyonuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu kategorideki gereklilikler aşağıda belirtilmektedir:

Belirli bir akademik alanda uluslararası olarak olağanüstü tanınmışlığa sahip olma;

İlgili alanda en az üç yıl ders vermiş veya araştırma yapmış olma. Daha ileri düzeydeki bir ünvan elde etmek amacıyla verilen dersler veya yapılan araştırmalar da bu kapsamda dikkate alınmaktadır. Ancak bu husus yalnızca verilen dersler ile ilgili olarak kişinin tam anlamda sorumlu olması veya yapılan araştırmanın olağanüstü olması halinde ve bir iş ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmiş olması halinde geçerlilik kazanabilmektedir.

İş teklifinin; (i) kadrolu veya daimi kadrolu öğretim pozisyonu, veya (ii) üniversite veya bir yüksek öğretim kurumunda benzer bir araştırma pozisyonu, veya (iii) bünyesinde üçden fazla araştırmacı istihdam eden ve ilgili alanda araştırma konusunda belgelenmiş başarıları bulunan bir özel şirkette araştırma pozisyonu olması gerekmektedir.

Teklif edilen pozisyonun daimi, yani belirsiz süreli veya devamlı istihdam beklentisi bulunan sınırsız süreli olması gerekmektedir. Olağanüstü yetenek kategorisindeki adayların aksine, bu kategorideki adayların geçerli bir iş teklifi bulunması gerekmektedir.

Ancak, diğer öncelikli tercih çalışma başvurularına benzer olarak, Çalışma Bakanlığı Sertifikasyonuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

EB-1 Uluslararası Yöneticiler ve Müdürler

Uluslararası yöneticiler ve müdürler çalışma sertifikasyonundan muaftır.

Uluslararası bir yönetici veya müdürün göçmen olarak kabul edilebilmesi için, son üç yıl içinde bir yıl boyunca yönetici veya müdür pozisyonunda görev yapmış olması gerekmektedir. Geçmişteki istihdamın aynı işveren veya söz konusu işverenin bir iştirakı veya ana şirketi altında gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İstihdamın tek seferde tamamlanmış olması gerekmemekte, üç yıl içinde toplamda bir yıl boyunca çalışmış olma yeterli kabul edilmektedir. Başvuruyu gerçekleştiren işverenin ABD’de en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulunmuş olması gerekmektedir.

Yönetici olarak nitelendirilebilmek için başvuranın aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

 1. Organizasyonu doğrudan yönetme veya organizasyonun işleyişinde önemli bir konumda bulunma;
 2. Organizasyonun amaçları ve politikalarını belirlemiş olma;
 3. Karar alma konusunda önemli ölçüde takdir yetkisine sahip olma;
 4. Daha yüksek kıdeme sahip yöneticiler, yönetim kurulu veya hissedarlardan yalnızca genel bir denetleme altında bulunmuş olma.

Müdür olarak nitelendirilebilmek için ise başvuranın aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

 1. Organizasyonu veya organizasyonun bir departmanını, bölümünü veya kısmını yönetme;
 2. Diğer denetleme elemanları, profesyonel çalışanlar veya yönetici pozisyonundaki elemanları denetleme ve kontrol etme yetkilerine sahip olma veya organizasyon, departman, bölüm veya kısım içerisinde asli bir işleve sahip olma;
 3. Denetleme yetkisine sahip olunan çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip olma veya bu elemanların kıdem atlamaları veya daha iyi bir pozisyona aktarılmaları konusunda tavsiyede bulunma yetkisine sahip olma;
 4. Yetki dahilinde bulunan faaliyetler ile ilgili olarak günlük işleri yönetme yetkisine sahip olma.

EB-2 İleri Derecedeki Profesyoneller ve Ayrıcalıklı Yeteneklere Sahip İşçiler

EB-2 kategorisi iki tür işçiler için uygulanabilmektedir: 1. İleri derecedeki diplomalara sahip mesleklerden birinin üyesi olan işçiler ve 2. Bilim, sanat veya ticari alanda ayrıcalıklı yeteneklere sahip olup ulusal ekonomiye, kültüre veya eğitime veya ABD’nin refahına katkıda bulunacak olan işçiler. Bu vize türünde, kanunlarda aksi belirtilmemesi halinde, çalışma sertifikasına gereksinim duyulmaktadır.

EB-2 İleri Derecedeki Profesyoneller

EB-2 adayının başvurduğu işin ileri derecede bir diplomayı gerektirmesi ve adayın bu alanda ya ileri derecede bir diplomasının (master veya daha yüksek) bulunması veya lisans diplomasına ek olarak ilgili alanda en az beş yıl iş deneyiminin bulunması gerekmektedir.

EB-2 Bilim, Sanat veya Ticari Alanda Ayrıcalıklı Yeteneklere Sahip İşçiler

EB-2 adayının bilim, sanat veya ticari alanda ayrıcalıklı yeteneklere sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Her ne kadar ayrıcalıklı yetenek kategorisi bilim, sanat ve tiraret alanları ile sınırlı olsa da, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri spor alanını da EB-2 sınıflandırması bakımından sanat olarak saymaktadır. EB-2 adayının aşağıda yer alan altı hususu göstererek ayrıcalıklı yeteneğe sahip olduğunu kanıtlaması mümkündür:

 1. İlgili meslek için gerekli olması halinde söz konusu mesleği icra etmek için gerekli olan lisansa veya sertifikaya sahip olmak;
 2. İleri derecede diploma ile EB-2 vizesine başvurmak için, başvuru sahibinin ayrıcalıklı yeteneklere sahip olduğunu iddia ettiği alan ile ilgili bir alanda elde edilmiş olan bir kolej, üniversite veya diğer bir eğitim kurumundan alınmış mezuniyet belgesi;
 3. Ayrıcalıklı yeteneklere sahip kişiler için EB-2 vizesine başvurmak için, iş aranan alanda 10 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olma;
 4. Ayrıcalıklı yeteneklere sahip kişiler için, kişinin ayrıcalıklı yeteneklere sahip olduğunu gösterir derecede yüksek maaş veya diğer bir gelir elde etmiş olmak;
 5. Ayrıcalıklı yeteneklere sahip kişiler için, meslek kuruluşlarına kayıtlı olunduğunu gösterir belgeler veya meslektaşlar veya meslek kuruluşları tarafından ilgili kişinin alandaki çalışmalarının önemini belirten deliller.

EB-2 Kategorisindeki İleri Derecedeki Profesyoneller ve Bilim, Sanat veya Ticari Alanda Ayrıcalıklı Yeteneklere Sahip İşçiler ile ilgili olarak Ulusal Çıkar Muafiyeti:

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, EB-2 kategorisinde, ulusal çıkar muafiyetinden yararlanılmaması halinde başvuruyu gerçekleştiren işverenin çalışma sertifikasyonu alması gerekmektedir. Ulusal çıkar muafiyetini elde edebilmek için, adayın EB-2 vizesi almasının ABD’nin ulusal çıkarlarına katkı sağlayacağını göstermesi gerekmektedir.

İki tür ulusal çıkar muafiyeti bulunmaktadır. Birinci kategoride doktorlar, ikinci kategoride ise diğer tüm durumlar yer almaktadır. İdari Temyiz Ofisi, belirli bir işin ulusal çıkarlara katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için yedi temel faktör belirlemiştir:

 1. ABD ekonomisine katkı sağlanması;
 2. ABD’li işçilerin maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi;
 3. ABD’li çocukların ve kalifiye olmayan işçilerin eğitimleri ve eğitim programlarının iyileştirilmesi;
 4. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi;
 5. ABD’de oturum hakkına sahip genç, yaşlı veya fakir kimseler için daha uygun konutlandırma sağlanması;
 6. ABD çevresinin iyileştirilmesi ve ulusal kaynakların daha verimli kullanılması;
 7. Bir ABD hükümet ajansının talepte bulunmuş olması.

Ayrıca son zamanlarda İdari Temyiz Ofisi üç ayrı faktörün daha üzerinde durmuştur:

 1. İşçinin “esaslı öneme sahip” bir alanda iş arıyor olması;
 2. İşçinin sağlayacağı faydanın “ulusal kapsamda” olması;
 3. Çalışma sertifikasının talep edilmesi halinde söz konusu ulusal çıkarın negatif etkilenmesinin söz konusu olması.

Bir doktorun ulusal çıkar muafiyetinden yararlanabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir:

 1. Bir klinikte en az beş yıl boyunca tam zamanlı olarak çalışmayı kabul etmek (başvurunun 1 Kasım 1998’den önce gerçekleştirilmiş olması halinde 3 yıl);
 2. Aile hekimliği veya pratisyen hekimlik, pediyatri, iç hastalıklar, obstetrik/jinekoloji ve psikiyatri alanlarından birinde çalışmak;
 3. Sağlık Personeli Eksikliği Bulunan Alanlar, Akıl Sağlığı Personeli Eksikliği Bulunan Alanlar,Tıbbi Olarak Yetersiz Hizmet Alan Alanlarveya Gazi İşleri Tesislerinden birinde çalışmak;
 4. Doktorun kalifikasyonları hakkında bilgi sahibi olan bir devlet sağlık kuruluşundan, ilgili doktorun çalışmalarının kamu yararına olacağını belirten bir tayin formu almak.

Bir doktorun durum değişikliğine başvurması ve çalışma izni alması mümkün olmakla birlikte, ilgili doktorun yetersiz tıbbi imkanlara sahip olan bir bölgedeö başvurunun yapıldığı zamana bağlı olarak üç ya da beş yıl boyunca tam zamanlı olarak çalışana kadar US CIS (Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri) dosyayı karara bağlamayacaktır.

EB-3 Üçüncü Derece Yetenekli İşçiler, Profesyoneller ve Diğer Çalışanlar

EB-3 kategorisinde üç sınıf işçi bulunmaktadır, profesyoneller, yetenekli işçiler ve diğer işçiler.

Profesyonel işçiler, lisans diplomasına sahip olan ve işe alınma aşamasında lisans diploması gerektiren bir işe girecek olan işçileri ifade etmektedir.

Yetenekli işçiler, en az iki yıl deneyime sahip olmayı gerektiren işlerde çalışacak olan işçileri ifade etmektedir.

Diğer işçiler ise, iki yıldan daha az deneyim gerektiren işlerde çalışacak olan işçileri ifade etmektedir.

Genel olarak EB-3 kategorisine başvuran ve beklemede bulunan birçok kişi bulunmaktadır. EB-3 kategorisindeki tüm işçilerin iş teklifi almış olması ve çalışma sertifikasyonu prosedüründen geçmesi gerekmektedir.

EB-4 Dördüncü Derece Din Hizmetlileri

EB-4 kategorisi “özel göçmenler” içindir. Din hizmetlilerinin oturum alabilmeleri için çalışıyor olmaları gerekmektedir. Her yıl din hizmetlileri için ayrılmış olan 5,000 vize bulunmaktadır.

Bir din hizmetlisinin EB-4 kategorisine dahil olabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir:

 1. Din görevlisi olmak;
 2. Dini bir görevde profesyonel kapasitede çalışıyor olmak;
 3. Dini bir organizasyon için çalışıyor olmak veya başvurunun gerçekleştirildiği tarihden hemen önce en az iki yıl boyunca dini bir görevi icra etmiş olmak;
 4. ABD’de vergiden muaf ve kar amacı gütmeyen dini bir organizasyon için çalışacak olmak.

Buna ek olarak, başvuranın, başvuruyu gerçekleştirmeden önce en az iki yıl boyunca dini organizasyon için çalışmış olması gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın ABD’de veya başka bir ülkede gerçekleştirilmiş olması mümkündür.

EB-5 Daimi Oturum Yatırımı

Sermaye Yatırımı Aracılığıyla Daimi Oturum Almak

Hukuk büromuz, çeşitli ülkelerde “ABD’de Yatırım Yapmak ve Yaşamak” başlıklı konferanslar düzenlemiş ve müvekkillerine ve çeşitli şirketlere EB-5 programı aracılığıyla daimi oturum alma konusunda eğitimler vermiştir.

Daimi oturum (diğer bir deyişle Yeşil Kart) almanın en hızlı ve basit yolu EB-5 programına başvurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu göçmenlik programı çerçevesinde, başvuru sahibinin mevcut veya yeni bir ticaret şirketine yatırım yapmak suretiyle Amerikalılar için yeni iş imkanları sağlaması gerekmektedir. Sermaye yatırımının karşılığında, yatırım sahibi yabancıya ve tüm ailesine (eşi ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları) daimi oturum izni verilmektedir. EB-5 programının başlangıç yıllarında başvuru sahibinin bir milyon dolar yatırım yapası ve işyerinin on yeni iş imkanı yaratması gerekmekteydi.

Ancak, US CIS, EB-5 programına “Bölgesel Merkez Programı” adı altında ikinci bir seçeneğe imkan sağlamıştır. EB-5 programının bu yeni seçeneği çerçevesinde yaıtırımcının halihazırda var olan ve Amerikan hükümeti tarafından onaylanan bir fona, yönetim şirketine veya şirkete yatırım yapması mümkündür. US CIS tarafından onaylanan bu Bölgesel Merkezler tipik olarak yatırımcının 500.000 $ yatırım yaparak düşük bir oranda hisse satın alabileceği şirketlerdir (yatırım çerçevesinde çoğu şirket en az 30.000 $ tutarında standart yönetim ücreti almaktadır). Yatırımö yatırımcının kendi sahip olduğu fonlardan, borç olarak veya hediye olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Bölgesel Merkezlerin bu yabancı yatırımı kullanarak ABD’de doğrudan veya dolaylı olarak 10 adet yeni iş yaratması gerekmektedir. Basitçe açıklayacak olursak, bu Bölgesel Merkez Yatırımları, yabancı bir yatırımcının (ve ailesinin) daimi oturum kartlarını almaları için gerekli olan şartları karşılamak için özel olarak tasarlanmış yatırımlardır. Bölgesel Merkezler genel olarak düşük riske sahiptir ve yatırımcıya yatırımında düşük oranda geri dönüş sağlamakta ve 5 ila 6 yıl içerisinde yatırımcının tüm yatırımını geri alması mümkün olabilmektedir.

Uyarılar

Hukuk büromuz sadece müvekkillerinin yatırımlarını müvekkilin I-526 Başvurusu onaylanıncaya kadar bloke bir hesapta tutmayı kabul eden Bölgesel Merkezler ile çalışmaktadır. Bu sayede müvekkillerimiz iki yıllık şartlı oturum kartlarını elçilikten alabilmektedir. Gerçekleştirilen yatırımın EB-5 şartlarını karşılaması halinde iki yıl içerisinde şartlı oturum kartı daimi oturuma dönüşmektedir. Gerçekleştirilen yatırım 5-6 yıl boyunca tutulduğu için daimi oturum kartını almak için gerekli olan dokümantasyon halihazırda zaten onaylanmış olan orijinal başvuruda sunulan evraklara oldukça benzemektedir. Daha da önemlisi, müvekkillerimizin ilgili Bölgesel Merkez ile ilgili olarak detaylı sorular sormalarını ve mümkün olması halinde B-1 vizesi ile ABD’ye gelerek Bölgesel Merkez’in tüm ortakları ile görüşmelerini ve proje ile ilgili bilgi almalarını önemle tavsiye etmekteyiz.

Bölgesel Merkez EB-5 Programlarının Avantajları

Bu program sayesinde EB-5 adaylarının daha önceden gerekli olan 1 milyon dolarlık yatırım yerine yalnızca 500.000 dolar yatırım yapmaları yeterli olmaktadır. Ayrıca 10 adet yeni iş yarata şartı da aranmamaktadır. Yatırım yapılan Bölgesel Merkezin bulunduğu alanda ikamet edilmesi gerekmemektedir. Başvuru sahiplerinin ABD’nin herhangi bir yerinde çalışmaları, okumaları veya emekliye ayrılmaları mümkündür. Hızlandırılmış göçmen statüsü (yeşil kart) sayesinde başvuru sahibi yatırımını bloke hesaba aktardıktan sonra 6 ay içinde ABD’ye giriş hakkı kazanmaktadır. Diğer bir çok US CIS göçmen programında aile ve çalışma izni için uzun prosedürel gereksinimler ve sıra bulunmaktadır. Bölgesel Merkezlere yatırım yapılması halinde bir işyerinin günlük işleri ile uğraşmak gerekmemektedir, ancak başvuru sahibinin kısıtlı ortak olarak (oy hakları sayesinde) şirket politikalarına etki etmesi mümkündür.

Göçmenlik Zaman Çizelgesi

Öncelikle yatırımcıya Yatırım Projesi’nin gizli dokümanları sağlanaktadır. Yatırımcı ve danışmanları, Ortaklık Dokümanları, Escrow (Bloke) Hesap Dokümanı, Kayıt Anlaşması ve Özel Yerleştirme Bilgi Notu da dahil olmak üzere sağlanan dokümanları inceler.

Yatırımcı kayıt anlaşması ve sınırlı ortaklık anlaşmasını imzalar. Yatırımcı escrow (bloke) hesaba 530.000 $ yatırır. Hukuk büromuz, Bölgesel Merkez Programı ve yatırımcı I-526 başvurusunu yapmak için gerekli olan dokümanları toplamaya başlar.

Hukuk büromuz I-526 göçmenlik başvurusunu gerçekleştirir.

I-526 başvurusunun onaylanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Göçmen Vize Başvurusu (DS-2001 ve DS-230i) için bilgilendirme paketini gönderir. Bu paket içerisinde yatırımcının vize mülakatından önce tamamlaması gereken formlar ve bilgiler bulunmaktadır.

Yatırımcıya ABD Konsolosluğunda gerçekleştirilecek olan mülakatının günü hakkında bilgi verilir ve Göçmen Vize Adayları (DS-230ii) için Mülakat Paketi yatırımcıya gönderilir. Tıbbi muayene gerekmektedir.

ABD Konsolosluğunda gerçekleştirilecek olan mülakat veya durum değişikliği (genel olarak mülakat tarihine yakın bir tarihte şartlı vize verilmektedir).

Onayın ardından 180 gün içinde göçmenler ABD’ye giriş yaparlar.

Hukuk Büromuz vizedeki şartların kaldırılması için gerekli olan I-829 başvurusunu yapar (ABD’ye giriş yaptıktan yaklaşık 21-24 ay sonra).

Vizede yer alan şartlı durum kaldırılır.

ABD Vatandaşlığı (Opsiyonel, ABD’ye girişten 60 ay sonra)

Normal EB-5 Programı

EB-5 vizesi için adaylar çoğunlukla yukarıda detaylı olarak açıkladığımız US CIS tarafından onaylanmış Bölgesel Merkezlere yatırım yapmaktadır. Zira bu şekilde yatırım miktarı yalnızca 500.000$’dır ve Bölgesel Merkez Programı US CIS tarafından talep edilen tüm şartları karşılamaktadır.

Ancak, adayların aşağıdaki kriterleri sağlamak suretiyle bireysel olarak da başvurmaları mümkündür. Bu programda en az 1 milyon $’lık bir yatırım gerektirmekte ve 10 yeni iş olanağı yaratmalıdır. Yatırımcının halihazırda var olan bir şirkete yatırım yapması mümkün olmakla birlikte, yapılan bu yatırım vesilesiyle 10 yeni iş olanağı yaratılmalıdır.

EB-5 adayının yeni bir şirket kurması veya halihazırda var olan ve 19 Kasım 1990 yılından önce kurulmuş olan bir şirkete yatırım yapması ve en az 1 milyon $ yatırım yapması gerekmektedir. Ancak bu rakam, “hedef iş alanları”na yatırım yapılması halinde 500.000$ olarak belirlenmiştir. Yapılan yatırım ile şirket bünyesinde ABD’li işçiler için 10 yeni tam zamanlı iş olanağı sağlanmalı ve EB-5 yatırımcısının şirketin yönetiminde günlük işlerin yürütülmesi veya şirket politikasının oluşturulası alanlarından birinde faaliyette bulunması gerekmektedir.

Şartları Karşılayan Şirket Türleri:

 1. Yeni kurulan ticaret şirketleri;
 2. Halihazırda var olan bir şirketin yeniden yapılandırma veya yeniden organizasyon yolu ile satın alınarak yeni bir ticaret şirketiymişçesine işletilmesi;
 3. Halihazırda var olan ve Kasım 1990’dan önce kurulmuş olan bir şirkete en az 1 milyon $ (belirli alanlar için 500.000 $) yatırım yapılarak 10 yeni iş imkanı sağlanması.

Ayrıca, her ne kadar normal EB-5 Programı bir seçenek olarak karşımıza çıksa da, Bölgesel Merkezlere yatırım olanağı daha garanti bir yatırım seçeneği olarak kabul edilmektedir.

TOP

contactinfo

65 Broadway, 21st Floor, New York, NY 10006 TEL: 212-693-3355 / FAX: 212-430-6797
©Copyright 2011-2018 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. | Powered By Law Offices Andrew P. Johnson

Copyright

Copyright © 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. Tüm hakları saklıdır.
©Copyright 2011-2018 2000-2012 Law Offices of Andrew P. Johnson, PC. All rights reserved. | Powered By Law Offices Andrew P. Johnson